De syv hjernebølger

Richard Caton (1842-1926) opdagede i 1875, at hjernen har elektriske impulser. I 1924 lavede den tyske neurolog Hans Berger (1873–1941) den første Elektrenkephalogramm (EEG) indspilning af menneskelig hjerneaktivitet. Han fik med andre ord hjernens aktivitet ned på millimeterpapir og bemærkede, at hjernebølgerne ændrede sig afhængigt af bevidstheden, men også at de påvirker hjernens funktion.

Ved at forstå, at vores virkelighed ikke består af påvirkninger udefra, men af vores tanker og overbevisninger, kan vi transformere vores liv.

Med en viden om de forskellige tilstande af bevidstheder kan du åbne din underbevidsthed og skabe den virkelighed, du ønsker – præcis som du ønsker. Første skridt til at gøre dette er at forstå dine forskellige hjernefrekvenser.

Der er 8 forskellige hjernebølger-frekvenser: Lambda, Gamma, Beta, Alpha, Theta, Delta og Epsilon. Frekvenserne måles i cyklusser per sekund (Hz), og hjernebølgerne er i konstant bevægelse. Alt, hvad du siger og gør, reguleres af din hjernebølgefrekvens. Hver bølge har sit eget sæt af karakteristika, der repræsenterer et bestemt niveau af hjerneaktivitet og en unik bevidsthedstilstand.

De syv hjernebølger

HjernebølgeFrekvensKarakteristik
Lambda100 HZ +Helhed, integration, mystiske oplevelser samt ude af kroppen oplevelser.

Der er en dyb forbindelse mellem disse høj frekvente hjernebølger og de lav frekvente epsilon-bølger.

Denne tilstand er opdaget fornylig og endnu findes der kun lidt information om denne tilstand.
Indledende forskning viser at Lambda bølger er forbundet med byger af indsigt og højt niveau af informationsbehandling.
Gamma40-100 HzSynkronisering og integration af hjernecentre. Involveret i læring, hukommelse, øget kreativitet, forståelse, koncentration mm

Den eneste frekvens, der produceres i hele hjernen. Gamma forener de bearbejdede informationer fra forskellige områder til en højere bevidsthed. I gammatilstanden opstår indsigt, høj hukommelse, ekstremt fokus samt et højt niveau af informationsbehandling.

Nøglen til kognition og hjernes optimale arbejdsfrekvens – især ved 40Hz.

Forskning har forbundet disse hjernebølger med selvbevidsthed, selvkontrol, problemløsning, sprogudvikling hos børn samt mange aspekter af øget bevidsthed og opfattelse.
Beta14-40 HzDen normale vågne tilstand. Produceres i det retikulære aktiveringssystem (RAS), thalamus samt over hjernebarken.

Beta hjernebølger er forbundet med normal vågen bevidsthed og en øget tilstand af årvågenhed, planlægning, logik, koncentration og kritisk ræsonnement.

Mens beta hjernebølger er vigtige for effektiv funktion i løbet af dagen, kan de også resultere i stress, angst og rastløshed, hvis frekvensen holdes på et højt niveau over en længere periode. Hjernen kører på højtryk, og det er ikke muligt mentalt at geare ned.

Denne hjernebølge kan også beskrives som den indre kritiker/dommer, der taler højere og højere, jo mere fokus den får.
Alfa7,5-14 HzMental og psykisk afslapning. Produceres i de parietale og occipital lapper samt de bageste dele af tindingelapperne i hjernen. 

Alfa dominerer den bagerste del af hjernen, primært over det occipitale område. 

Alfa hjernebølger er til stede i dyb afslapning og som regel, når øjnene er lukkede, når du glider ind i en dejlig dagdrøm eller under let meditation.

I alfatilstanden øges din fantasi, visualisering, hukommelse, indlæring, modtagelighed, indre opmærksomhed og kreativitet.

Alfabevidstheden er forbindelsen mellem krop og sind og er med til at støtte kroppens healingsproces. Det er samtidig porten til din underbevidsthed. Stemmen af alfa er din intuition, som bliver mere klar og mere dybtgående, jo tættere du kommer på 7,5 Hz.
Theta4–7,5 HzMeditation og let søvn. Produceres både i det retikulære aktiveringssystem (RAS), det limbiske system (hippocampus og amygdala) samt cingulate gyrus. ”Unormal” tilstand for det voksne menneske, men en tilstand, børn er meget i, som "forsvinder” ved ca. 7-års alderen. Dog kan nogle børn være i den op til 13-års alderen.

Theta hjernebølger er til stede under dyb meditation og let søvn, herunder den vigtige REM (Rapid Eye Movement) drømmetilstand. Det er riget til din underbevidsthed, og du når kun at opleve den et øjeblik, inden du falder i søvn.

Det siges, at en følelse af dyb åndelig forbindelse og enhed med universet kan opleves i thetatilstanden. De mest dybtliggende programmer i dit sind kan tilgås fra theta hjernebølgen. Her oplever du levende visualiseringer, stor inspiration, dyb kreativitet og enestående indsigt.

Den optimale frekvens for at visualisere ligger imellem alfa og theta bevidstheden - i området mellem 7Hz og 8 Hz. Det er den mentale tilstand, hvor du bevidst skaber din virkelighed. På denne frekvens er du bevidst om dine omgivelser, men din krop er i dyb afslapning.
Delta 0-4 HzDyb søvn og koma. Deltabølger kan opstå enten i thalamus eller cortex. Det er den dominerende hjernefrekvens hos børn op til 1 år og er samtidig den langsomste af frekvenserne. I delta finder vi den dybe og drømmeløs søvn samt dyb, transcendental meditation, hvor bevidstheden er helt løsrevet.

Delta er ”riget” af dit ubevidste sind og porten til det universelle sind og det kollektivt ubevidste. Dyb søvn er vigtigt for helingsprocessen, og delta skaber dermed grobund for dyb healing og regeneration.
Epsilon<0,5 HzUdvidet bevidsthed, ”super normale evner” (ikke mærkbar hjerteslag, åndedræt eller puls)

Utroligt nok så antages at disse hjernebølger skaber de samme fænomener som de superhøjfrekvente Lambda-bølger. Forskere har bemærket, at hvis du zoomer ind på de store, langsomme Epsilonbølger, kan du se inden for dem en modulationsfrekvens på 100-200Hz (Lambda)! Eller for at sige det omvendt, hvis du zoomer ud fra Lambdas superhurtige 100-200 Hz bølger, kan du se dem 'ride' på toppen af super langsomme Epsilon-bølger. Bølger på bølger.