Hvem er jeg på sjæleplan?

Drømmer du om at træde ind i dit fulde potentiale, have dyb kontakt med din sjæl samt have en viden og en vished om at tryghed, glæde, styrke og kærlighed er med dig på din videre færd?

HER HAR DU MULIGHEDEN FOR

∞   Dykke ind i din sjæls historie

∞   Finde de gamle blokeringer og overbevisninger der holder dig tilbage for at udfolde dit potentiale

∞   Finde ind til essensen af hvem du er

∞   samt finde dine unikke kvaliteter.

Jeg finder dig i det store Akasha arkiv, som er et kosmisk bibliotek over alle begivenheder, tanker og følelser der har fundet sted og som mest sandsynligt vil ske. Et sted hvor tid ikke er lineært.

Her finder jeg ind til din enestående energiske sammensætning og dine talenter, altså hvilke evner du har med som sjæl og hvad faldgrupperne er her.

Endvidere finder jeg de læringer og egenskaber, du har med udefra – altså inden du landede her på jorden.

Her på jorden møder vi så ”virkeligheden” og ramler ofte ind i nogle bump, som sætter sig som blokeringer, overbevisninger og / eller kontrakter. Vi nægter at se læringen i begivenhederne, og derfor ender med at rende rundt og spænde ben for os selv.

SJÆLEPLANET

Ofte kan vi forløse blokeringerne og overbevisningerne her på det menneskelige plan, men hvis vi ikke også forløser på sjæleplanet, ender vi med at problematikken returnerer. Sagt på en anden måde så tisser vi i bukserne, det er rart på den korte bane og kan virke forløsende…men på den lange bane, bliver det blot endnu værre.

Jeg fortæller dig om det, som er klar til at blive forløst – oftest er det 3-5 tidligere begivenheder/liv. Vi finder ind til roden af begivenheden/ kontrakten/ overbevisningen og idet det bliver forløst, forløses hele den række af begivenheder/ kontrakter /overbevisninger, som har rod i den første begivenhed/ kontrakt/ overbevisning.

Sagt på en anden måde så fjerner jeg ukrudt helt nede fra roden, således at du atter kan træde ud i verden og være dit autentiske jeg, og derfra manifesterer.

DIN OPGAVE

Alt hvad du skal gøre er at bare lytte og lade historien folde sig ud, du er selvfølgelig velkommen til at stille spørgsmål undervejs, hvis der er noget, der skal uddybes.

DE PRAKTISKE DETALJER

Det jeg har behov for at vide inden er din intention samt dit navn og fødselsdato.

Pris:
3.500 kr incl. moms

Incl. 1,5 times forberedelse, ca. 1,5 times ”overlevering”, clearing på alle niveauer samt øvelser mm. tilsendt.
Kontakt mig hvis du ønsker uddybelse eller blot en mindre læsning.

´KONTAKT MIG HER