Samtykkeerklæring

Jeg, Anette Traberg Lind (Pure Active Simple Space), indhenter persondata via bookingsystemet EasyMe, som er et sikret system, til brug for sessioner i klinikken på Gubsøvænget 6, 8600 Silkeborg eller via skype/facetime eller telefon.

Det er kun mig, der ser oplysningerne, og jeg har tavshedspligt.

Jeg indhenter ligeledes persondata i klinikken, hvis din booking er foregået via telefon eller e-mail.

Persondata

Min journal om dig kommer til at indeholde persondata, som kan omfatte følgende:

∞   Navn, adresse, fødselsdag- og år, telefonnummer og e-mail

Andre informationer som:

∞   Oplysninger om aktuelle og tidligere helbredsforhold

∞   Oplysninger om tidligere og nuværende sygdomme, symptomer, livsstil, familie- og arbejdsmæssige forhold.

∞   Oplysninger om sociale forhold og evt. traumer

Bliver kun opbevaret hvis der er booket kropsbehandling.

Du bestemmer selv, hvor detaljerede oplysninger du ønsker at give.

Opbevaring og sletning af persondata

Jeg opbevarer, behandler og sletter dine data på følgende måde:

∞   Informationerne opbevares i Dropbox og EasyMe i op til 5 år.

∞   Informationerne opbevares ligeledes på computerens harddisk.

∞   Der kommunikeres med dig via SSL krypteret bookingsystem (EasyMe).

∞   Jeg har tavshedspligt og anvender udelukkende de indsamlede oplysninger til sessionerne.

∞   Evt. oplysninger på papir kan opbevares i op til 5 år i aflåst arkivskab, hvorefter de makuleres.

∞   Oplysninger på computerens harddisk slettes ligeledes efter 5 år.

∞   Jeg samarbejder med Dinero, UnoEuro, Facebook, Google, Dropbox og EasyMe og har indgået databehandleraftaler med alle parter.

Du har ret til indsigt i de indsamlede data og har ret til at bede om sletning og kan trække dit samtykke tilbage.

Undertegnede giver hermed et frivilligt og informeret samtykke til indsamling og opbevaring af ovennævnte data.

Dato: _____________________

Navn (blokbogstaver): ________________________________________________________

Underskrift: _________________________________________________________________