Værdigrundlag + etik

∞   Jeg har tavshedspligt

∞   Jeg er neutral

∞   Jeg er healer der bruger mine clairvoyante evner

∞   Jeg udøver kun clairvoyance for personer der er i forsvarlig fysisk og psykisk tilstand

∞   Jeg giver kun råd der er konstruktive og stiller dig bedre

∞   Jeg har stor ansvarlighed, god etisk forståelse og høj moral

∞   Jeg viser respekt og indlevelsesevne for dig

∞   Jeg er vidnet – og blot ved at være det skabes der plads til healingen

∞   Jeg er ikke ekspert på dit liv – det er du! Men jeg kan åbne op for nogle steder som er hel eller delvis lukkede

∞   Jeg henviser til andre behandlere eller rådgivere, hvis du er bedre tjent med det

∞   Vi er alle åndelige væsener der har en fysisk jordisk oplevelse

∞   Vi har alle svarene i os selv. Men man kan have behov for hjælp til at kunne opfatte dem eller stole på dem

∞   Det er et bevidsthedsfelt som vi alle er forbundet med og dermed påvirker og påvirkes vi alle deraf

∞   Vi har alle indre ressourcer, der skal til for at leve et godt liv og foretage nødvendige forandringer

∞   Meningen med livet er at vokse, tilegne sig viden og bruge den således at flere vågner fra søvnen. At bruge kærligheden til at skabe mere bevidsthed og glæde

∞   Naturen ændrer sig hele tiden, og ligeledes bør vi

∞   Et problem kan ikke løses på samme niveau, som det er opstået (citat Einstein)