Find vejen hjem ...til dig

– Få dyb kontakt til din sjæl og lev det liv du drømmer om. 

“Det har været en dyb personlig transformation og udvidelse af mit syn på mig selv og på verden generelt.
Jeg har med hvert modul forbundet mig med og udforsket sider af mig selv som jeg slet ikke vidste jeg havde.
Det har hjulpet mig til at komme i kontakt med en kraft indeni i mig som har igangsat helende processer måned for måned.
Forskellen fra før forløbet og efter er primært at jeg nu er blevet bedre til at skelne imellem hvad der er min og hvad der er andres energi. Jeg mærker mit ja og mit nej meget tydligere og tør følge det. Det er blevet mere trygt for mig at være den jeg er og jeg slipper mere og mere det troede jeg skulle være.”
 
Pialiv Jensen

Kunne det her være dig?

 • Du er træt af sætte dig selv bagerst
 • Du oplever at du lever andres drømme 
 • Du har prøvet alle mulige strategier, som alle fører til  manglende resultater 
 • Du har en følelse af at mangle jordforbindelse / have rigeligt af den
 • Du har prøvet at snakke med venner / familie / terapeuter om det, men ingen forstår rigtigt hvad du mener
 • Du har alle mulige redskaber og teknikker, men resultaterne udebliver
 • I virkeligheden ville du bare ønske at leve et liv i sammenklang med din sjæl
 • Du er klar til at åbne dit dybere potentiale – og dermed leve det liv du drømmer om

Forestil dig, hvordan det vil føles at leve uden din indre usikkerhed

At endelig er der sammenklang mellem dig og din sjæl, og rejsen hertil giver nu mening.
At du forstår nu dine “faldgrupper” og ikke mindst ved hvordan du undgår at falde ned i dem.
At du ved hvad det betyder, når din krop siger brokker sig, og hvad den gerne vil skabe opmærksomhed på. 
At du har en følelse af at kunne trække vejret helt ned i maven….naturligt og være tilstede i livet nu.
At du har nye metoder, teknikker og ikke mindst viden og visdom til både at kunne hjælpe dig selv og andre. 
At du kender dit værd og tør være hvem du er.
At du ønsker at være her på jorden nu.

Her er, hvad der venter på dig

Modul 1:

GRÆNSER, FUNDAMENT OG EGEN ENERGI

Den 28. januar

Modul 2:

OVERBEVISNINGER, DE FORSKELLIGE PLANER OG CLEARINGS FRA HJERTET, DEL 1

Den 25. februar

Modul 3:

OVERBEVISNINGER, DE FORSKELLIGE PLANER OG CLEARINGS FRA HJERTET, DEL 2

Den 17. marts

Modul 4:

BEVIDSTHEDSSKIFTE FRA OFFER TIL (MED)SKABER

Den 28. april

Modul 5:

MANIFESTATION. FORSKELLEN MELLEM AT SKABE FRA EGOET  OG SJÆLEN

Den 26. maj

Modul 6:

KROPPEN, ORGANERNE OG HVORDAN DE KOMMUNIKERE INDBYRDES

Den 23. juni

Modul 7:

FAMILIENS SKJULTE BEVIDSTHED

Den 25. august

Modul 8:

FEMININ, MASKULIN OG BARNET

Den 29. september

Modul 9:

AFSLUTNING: DE 7 KROPPE OG DERES BEVIDSTHED OG LIDT OM SJÆLEN

Den 27. oktober

Hør mere i videoen

DIN UNDERVISER ER...

JA, HVEM ER JEG EGENTLIG?

Hvis vi tager alle de normale “labels” væk, labels som; født i 1976, kvinde, datter, lillesøster, niece, kusine, veninde, landmands datter, modepige, buntmager, elev, lærer, rejsende, selvstændig, clairvoyant, eneboer, familiemenneske, kropsterapeut, kraftværk, yogalærer, seer, sprituel vejleder, healer, livsvejleder etc., hvem er jeg så?

JEG ER DEN, JEG ER

Jeg er Anette Traberg Lind.

Kun ved at vise, hvem jeg er, og være den, jeg er,
er jeg tro mod mig og kan herfra hjælpe andre med at finde hjem.

Det hjem, som de fleste savner og sukker efter at finde.
Stedet, hvor hjertet slår, og dybden af kærlighedens energi kan mærkes.

Se mit CV her (klik)

Skal en af pladserne være dine?

Så tag din plads her

Pris:
15.000 kr / 1.800,-pr gang. 

Modul 1

Den 28. januar

GRÆNSER, FUNDAMENT OG EGEN ENERGI - AT EJE VORES EGEN ENERGI OG VÆREN

Står du i din egen energi eller er du alle andre steder?
Hvad der hjemme i dig, når du ikke er der?
Tør du mærke dit eget nærvær og dine følelser, overbevisninger mm?
Vi skal have skabt et stærkt fundament, inden vi skal arbejde videre. For hvis vi bare bygger mere og mere på, men glemmer vores fundament, ja så vil der på et eller andet tidspunkt ske noget som gør at du skal starte mere eller mindre forfra.

Når jeg taler om fundament, så taler jeg både om det fysiske og det ikke fysiske. Det fysiske er at der et sted, vi kan slå rod, hvad enten det er naturen,  et værelse, en lejlighed eller et hus. Men et sted hvor vi kan mærke at vi har et helle og bare kan være.
Det ikke fysiske kan ikke mærkes, før vi egentlig er der. Det føles ofte som om at træde ud i ingenting… men jeg har altid opdaget at det var der og det holdt mig. Nogle gange kan det føles som den usynlige hånd i ryggen, der støtter en til at tage skridtet. Når man så har turdet at gøre det, kan man mærke en anden form for tyngdekraft – og nærmest en dybere bevidsthed.

Vi skal lære vores egen energi at kende og dermed kende forskel på hvad der er vores og ikke vores, for på den måde kan vi forblive i vores eget og ikke “springe” rundt fra det ene til det andet. Vi skal med andre ord tage ansvar for det der er vores og lader andres energi være hvad den er. Hvis vi konstant render rundt og løfter andres energi, fratager vi dem faktisk at kende deres fundament og udgangspunkt. 

Vi kender alle til at komme ind i et rum og energien er mærkelig / underlig, og at vi lynhurtigt tilpasser os. Måske bliver vi pauseklovnen for at lette energien / måske begynder vi at løfte energien og redde trådene ud / måske tager vi den usynlige kappe på og kun tænker på at komme væk så hurtigt som muligt. Vi har alle vores egne små strategier, men hvad sker der når vi bliver i vores egen energi og bare er?

Vi er nogle sjove væsener os mennesker, for ofte har vi SÅ travlt med projektioner, både de negative og de positive. Men ved at konstant være i gang med “tale” om andre, mister du igen fokus på det vigtigste – dig!

Det at have en dybt og stabilt fundament, er noget alle ønsker. Det skal selvfølgelig være et fundament, hvor der er plads til at udvikle sig, ergo det skal ikke være tungt eller kviksands agtigt. For at komme derhen skal vi have ryddet op og vi skal ind og møde os selv som vi er. Vi vil flere gange have lyst til at smutte væk aka lige tjekke facebook / instagram / mails mm, det er helt naturligt, men hvad er det vi flygter fra? Hvad sker der når vi tør blive der og mærke os selv? Måske kan du allerede mærke hvilken åbning der er og at vi faktisk kan gå rigtig dybt.

Vi skal bl.a. ned at ligge flere gange i løbet af dagen, så tage noget tøj på du kan bevæge dig i.

modul 2

Den 25. februar & 17. marts

OVERBEVISNINGER, DE FORSKELLIGE PLANER OG CLEARINGS FRA HJERTET.

Vi skaber hele livet igennem overbevisninger ud fra vores oplevelser og erfaringer, dog er det især de overbevisninger vi får lavet i vores første 7 leveår, som oftest skaber ravage og glæde – i den primære hjernebølge frekvens “Theta”. Desværre er vores hukommelse om de år ofte endt i glemmekassen, og vi kan derfor ikke huske hvorfor vi har valgt at de overbevisninger som vi har.

Ved at forstå at vores virkelighed ikke kun består af påvirkninger udefra, men at det faktisk er vores tanker og overbevisninger der dominerer, kan vi transformere vores liv.
Med en viden om de forskellige tilstande af bevidstheder, kan du åbne din bevidsthed, og herfra skabe påny.
For at gøre dette er det første skridt at forstå de forskellige hjernebølger – herefter skal vi arbejde med overbevisninger og ikke mindst at få den clearet fra hjertet.

Vi kan inddele vores overbevisninger i 4 klasser:

Kerneoverbevisninger:
Er fra dette liv og dermed helt tilbage fra vores fostertilstand og op til nu.
Vi kan “se” deres energi i frontallappen i hjernen.

De genetiske overbevisninger:
Er nedarvet fra vores forfædre, normalt ligger de max 7 generationer tilbage.
De ligger i vores DNA.

De historiske overbevisninger:
De kan faktisk deles i 2 undergrupper:
De kollektive:
Dem vi deler med andre, f.eks janteloven her i DK. Du vil hurtigt opdage at hver befolkningsgruppe har deres overbevisninger.
Tidligere liv:
Vi kan bære dybe oplevelser, overbevisninger, traumer mm med fra tidligere liv.

De sjæle overbevisninger:
Hukommelse og overbevisninger vi har med som sjæle.
De ligger i hjertet.

Det som jeg tidligere har været vidne til, er at terapeuter mm kun har renset på nuværende og måske i genetikken, men hvis problemet (også) ligger på det historiske og eller det sjælelige, ja så vil overbevisningerne genskabe sig.

Vi kan IKKE cleare på andre mennesker, dyr eller steder uden vi først har fået lov.
Ellers er det overgreb.
 Men jo mere du arbejder på dig selv, jo mere vil dine omgivelser ændre sig.
Husk vi har alle sammen vores frie vilje.

Denne dag lærer du at lave clearings fra hjertet, både til dig selv men også at kunne gøre det til og for andre.
Du kommer selvfølgelig i kontakt med den skabende energi inde i dig.
I hjertet er der faktisk en ret præcis indgang, du skal bare lige kende vejen.

modul 3

Den 28. april

BEVIDSTHEDSSKIFTE FRA OFFER TIL (MED)SKABER

Vi kender alle følelsen “det er synd for mig”, og nogle er det nærmest en grundfølelse, andre er bedre kendte med “det var de andres skyld” og andre igen har mere travlt med at hjælpe for på den måde ikke at mærke sig selv….. Med andre ord vil skal arbejde med dramatrekanten, og de 3 roller; Offer, Krænker og Redder.

Rollerne opstod tidligt at vores liv, som en måde at håndtere stress, angst og frygt på. Når vi bliver fanget i dramaet, skyldes det at vi reagerer på vores følelser, og lægger ansvaret over til andre. Når vi ikke udtrykker vores vores behov klart og tydeligt, “synker” vi dybere ned i dramaet. De færreste af os har lært at sige, hvad vi har brug for. Generelt får man ros, ved at sætte egne behov sidst. Så er man artig, hensynsfuld, sød og tænker på flokken. Hvis man derimod er hurtig til at udtrykke sine behov, risikerer man at blive stemplet som egoistisk og selvoptaget.
Vores kroppe husker alt og ofte vil vores hjerne have en tendens til at genskabe lignede oplevelser, for at forløse traumet. Nogle gange kan vi endda se et mønster, hvormed at oplevelsen nærmest gentager sige selv det samme antal år senere.
F.eks. der sker noget på din 7 års fødselsdag, som får dig til at “fryse”. Dette gentager sig på din 14 års fødselsdag og igen da du bliver 21. Nu nærmere du dig din 28. fødselsdag og frygter at der sker noget det, uden at du kan forklare det. Det er først når du åbner op for det der skete på din 7 års fødselsdag, at du kan slippe det. Når vi “fryser” tilbageholdes energien i kroppen og der sker en overaktivitet i nervesystemet – man kan sige at ens reaktioner er sat “på pause” og venter på at komme til udtryk.
Kroppen reagerer nemlig på traumatiske oplevelser, og det “sætter sig” i kroppen og blokerer for at nervesystemet kan fungere optimalt. Typiske tegn er identiske med de kropslige symptomer på stress – kroppens såkaldte autonome nervesystem er nemlig “i det høje gear”. Det kan f.eks. være:
∞ for højt blodtryk
∞ hovedpine
∞ muskelspændinger
∞ dårlig fordøjelse
∞ depression etc

Når vi har fundet vores “hul / huller ” er det nemmere at flippe Dramatrekanten til Frihedstrekanten.
Her står vi i vores egen energi og ved hvad vi vil skabe.

modul 4

Den 26. maj

MANIFESTATION - FORSKELLEN MELLEM AT SKABE FRA EGOET OG SJÆLEN

Kender du forskellen på manifestation fra sjælen og fra dit ego?
Ofte har vores ego SÅ travlt, at vi helt glemmer at lytte til vores sjæl og dens ønsker.

Det som jeg ofte ser at mange bare fortsætter ud af den vej som samfundet har langt, og meget gerne i et tempo, således at vi ikke kan/vil høre hvad sjælen siger til os. Vi nyder vores ferier, hvor vi endelig kan trække vejret….hvis vi altså ikke har pakket dem så heftige med oplevelser, så vi igen ikke kan høre sjælens hvisken. Når vi “tonser” derudaf, bliver sjælen til sidst desperat, og skaber så en irritation i kroppen (det er desværre ofte først her at vi l.a.n.g.s.o.m.t. begynder at lytte ind) eller ved at opleve noget udefra der ryster os.
Desværre kører vi ofte os selv helt ud inden vi bliver tvunget til at stoppe op og lytte.

Når vi tør stoppe op og skabe plads til at vi kan høre sjælens hvisken, vil mange blive rørt over det simple og enkle, og af budskabets renhed.
Du vil opdage at du faktisk kender din sjæls ønsker, men også at dit ego ofte vil have meget travlt med at tale det ned….især hvis det er meget anderledes end det du allerede kender til.

Her i starten starten af året er det vigtigt at vi lige starter blødt ud og ikke sætter (for) mange skibe i søen. Faktisk er det en god ide at vi bruge januar på at mærke efter og finde ind til det som er vigtigt, således at du er klar når vi nærmere os kyndelmisse. Kyndelmissen er en lysmesse og en renselsesfest, hvor vi fejrer at vi er halvvejs gennem vinteren. Det er et oplagt tidspunkt til at vi lytter dybere til vores sjæl og skaber de ændringer, som gør at sjælens ønsker får plads til at udfolde sig.

modul 5

Den 23. juni

KROPPEN, ORGANERNE OG HVORDAN DE KOMMUNIKERE INDBYRDES​

Hvornår har du sidste gang lyttet til din lever? 
Hvornår har du sidste gang mærket glæden fra dine tarme over den føde de får at arbejde med? 
Hvornår har du sidst givet dig tid til at mærke kroppen og givet den det nærvær, som du giver din telefon?

De fleste af os tager vores kroppe som en selvfølge og at de selvfølgelig virker, og når den så engang imellem brokker sig, ja så får den 1 pille eller 2 og så er vi videre igen. Men hvad sker der når vi faktisk lytter til kroppen og til dens behov – ikke til hvad din vens krop har brug for, men hvad d.i.n. krop faktisk har brug for?
Vi er skabt over den samme skabelon, men vi ser ikke ens ud og vi har ikke brug for det samme. Nogle producerer måske ikke nok af et bestemt stof og har brug for at få det tilført, andre har måske en krop der synes den er i mangel og derfor hamstrer. Andre igen er under /overvægtige for at passe ind i familien. 

Vores organer har en dyb følelsesmæssig betydning, og det er faktisk ret sjovt at mærke de forskellige “ting” der sidder der. Vores tyktarm er en af de store “giv slip organer” og her kan vi virkelig dykke ind i det at holde fast og at nægte livets gang – at vi kan ikke fastholde noget eller nogen, men blot være tilstede hvor vi er. Bugspytten taler meget om arv, altså er der styr på den arven fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og spirituelt, eller er der koks i det? 
Jo mere vi taler med kroppen, jo flere lag af kontrol slipper kroppen og dermed jo mere i balance kommer den

Jeg gennemgår de forskellige organer og deres indvirkning og deres “bevidsthed” – altså hvilken indvirkning har de når de er i balance og hvad sker der når de ikke er det… Samt ikke mindst hvordan hjælper organer godt på vej. 

modul 6

Den 25. august

FAMILIENS SKJULTE BEVIDSTHED

Der gemmer sig den vildeste viden i vores familietræer – og når vi låser træet op bliver der plads til at være. Men ofte har vi en følelse af at ved at åbne for den viden, så er der en dyr pris at betale…for dine forfædre kan have betalt med deres liv for at have den. 

Som jeg ser os mennesker så består vi af forskellige bevistheder når vi bliver født. Det burde være ⅓ fra mor, ⅓ fra far og sidste ⅓ fra vores sjæl, men sådan er det sjældent – ofte er der en af dem der dominerer. Endvidere vil pigebørn ofte have en dyb viden om deres mormor, da deres gener ikke stammer fra moderen men fra mormoderen, da vi kvinder bliver født med alle vores æg. Med andre ord; vores DNA stammer fra mormor, men vi det er vores mors følelsesliv vi har levet i, både de 9 måneder i hendes mave, men også i det 1. leveår  hvor vi dybt forbundet til vores mor. 

Når vi åbner for den glemte viden vil du kunne mærke at det ikke blot er dig der modtager en healing, men det er faktisk hele slægten. Min afdøde mor kunne altid mærke hvornår jeg havde været i gang med at cleare i familie historierne, hun mærkede nemlig en utilpashed, som forsvandt efter et par timer. 

Der vil være teori fra Recall Healing, som bl.a. består af: hvilke numre i familien der taler sammen og hvorfor, historier der gentager sig i slægterne, hvilken betydning aborter og døde personer har i historierne og meget mere. 

Som en helt naturlig del, vil der i langt de fleste tilfælde være forviklinger i familietræet, som bl.a. kan være at der er en anden far, der er børn som er blevet gemt af vejen, overgreb af den ene eller anden art etc.

Det kan nærmest føle som om at lære sin familie påny at kende. 

modul 7

Den 29. september

FEMININ, MASKULIN OG BARNET

Endelig står vi et sted i vores udvikling, hvor de 3 enheder, det maskuline, det feminine skal smelte sammen med barnets energi. 
Desværre har de fleste af os glemt barnet energi, og været fanget i den maskuline eller den feminine eller måske endda dem begge 2. 

Det er barnets energi, som vi efter min mening er på vej ind i. Men det er svært at få et balanceret barn, når der er krig mellem det feminine og det maskuline – at der hele tiden ligger en udskamning og en forkerthed der forstyrer. Når vi forstår de 2 forskellige arketyper, og ikke mindst accepterer og respekterer dem i os selv samt finder vores egen indre balance mellem de 2, kan den 3 energi, barns, finde sit fodfæste. Når barnets energi lander blødt mellem de 2 andre, opstår der nærmest en magi og pludselig kan åndedrættet blive langt og dybt. 

Det er vigtigt at vi se på de roller den feminine og den maskuline energi har – altså både de positive og de negative. Vi kommer ud af en tidsalder på ca 2.000 år,  hvor det maskuline har styret og inden da var det feminine. Lige nu står vi i overgangen og dermed åbningen, og det er bl.a. derfor at vi er vidne til “metoo” og andre steder hvor de feminine har været udnyttet. Men hvis vi indleder en hetz mod det maskuline har vi bare skiftet rolle i dramatrekanten, fra offer til krænker. Tiden er kommet til at vi løfter energi op og tillader at se billedet i et større perspektiv…. nemlig barnets. 

 

modul 8

Den 27. oktober

DE 7 KROPPE OG BEVIDSTHEDEN IMELLEM DEM

Vi er så vant til at kun at forholde os til vores fysiske krop….og det er ikke hver dag den bliver talt pænt til eller ligefrem rost. Men vidste du at vores krop faktisk består af 4 adskilte dele, den fysiske, den følelsesmæssige, den mentale og den åndelige? Samt den åndelige består af 3 dele – deraf de 7 kroppe. Selvom at de 3 “normale kroppe” af dem kan virke uhåndgribelige og ligefrem diffuse, så har de faktisk en fysisk væren. Den fysiske og den mentale krop maskuline, og de er sjovt nok dem vi måler os på; de er lineære og kan være meget sort-hvid i deres “tankegang”. Den følelsesmæssige og den spirituelle er feminine og de kan ligefrem blive mobbet af de 2 andre, da de er sværere at måle noget konkret på. De lærer os bl.a. at sanse, at vi aldrig er alene samt ikke mindst en viden om at være forbundet. 

Optimalt så bør de “normale” kroppe være afbalanceret og hver fylde 25% af vores helhed. Men ofte bliver en eller flere ignoreret eller mobbet og en kan opføre sig som en diktator. F.eks. når vi taler ned til den følelsesmæssige krop så kan det føles som om, at den fysiske krop, æder sig ind på den og dermed vokser den fysiske krop. Men vi kan også sulte den fysiske krop for at beherske den følelsesmæssige del fuldstændig, og det er bl.a. det vi ofte ser ved anoreksi. Det gælder altså om at vi balancere de 4 kroppe, men inden vi gør det skal vi have gennemgået de 4 og deres værdier samt se dem i ubalance og i balance. De skal finde vores egne “sorte” huller og ikke mindst få dem balanceret. 

AFKLARENDE SPØRGSMÅL

HVAD FÅR DU UD AF DET?

Ud over at du få skrællet lag af og bliver endnu mere dig, så får du også redskaber og teknikker du kan bruge sammen med venner, familie og klienter.
Men inden vi kan hjælpe andre skal vi have styr på os selv….for vi kan ikke hjælpe andre længere end vi selv er kommet.

SPØRGSMÅL

Du er altid velkommen til at sende en sms / mail til mig, hvis der er noget jeg skal uddybe.
30517090 / mail@anettetraberglind.com

& HVOR?

28. januar og den sidste søndag i hver måned. Vi kan sagtens flytte nogle datoer, hvis det passer hele holdet.
Der er undervisning 9.00 – 16.30ish, og det foregår i Kjellerup.

PRIS:

15.000, – eller 1.800 pr gang.

feedback fra hold 1

Jeg har svært ved at sætte ord på mit udbytte af kurset vejen hjem.. til dig, men hvis jeg skal prøve at opsummere; 
 • Så har jeg det, som om jeg har fået et wake up call.
 • Det har givet mig fornyet livsenergi.
 • Jeg har fundet en bedre vej i livet, hvor der er plads til bare at være og samtidig udfordre mig selv.
 • Hjem for mig er et sted med ubetinget accept, anerkendelse af min tilstedeværelse og hvor der er masser af kærlighed. Det øver jeg mig på hver dag, både indeni og udenpå.
 • Kurset har givet mig brugbare værktøjer og interessante perspektiver. 
Tak for et skønt kursus, jeg glæder mig til vi ses igen. 
∞ Elaina 
 
Jeg meldte mig til Forløbet ‘Find vejen hjem til dig’ fordi jeg gerne ville have mere viden omkring det hele menneske. Det har jeg bestemt også fået men jeg har fået så meget mere end det og mere end min fantasi kunne forestille sig.
Forskellen fra før forløbet og efter er primært at jeg nu er blevet bedre til at skelne imellem hvad der er min og hvad der er andres energi. Jeg mærker mit ja og mit nej meget tydligere og tør følge det. Det er blevet mere trygt for mig at være den jeg er og jeg slipper mere og mere det troede jeg skulle være.
Dette har kun været muligt takket været det trygge rum som Anette så eminent formår at skabe og holde hele forløbet igennem. Et rum hvor alle bliver set og får plads til at være lige præcis dem vi er og hvor alt der kommer frem i lyset bliver budt kærligt velkommen. Ingen fordømmelse bare kærlighed og accept.
Ligeledes har det været helt unikt at kunne mødes fysisk og være en del af så kærligt, ærligt og rummende et fælleskab af kvinder som er på samme vej. Det i sig selv har været helende og udviklende for mig
Jeg er så dybt taknemmelig for denne rejse og giver Anette og forløbet min varmeste anbefaling.
∞ Pialiv