TIDLIGERE LIV

HVAD HAR DU MED FRA TIDLIGERE LIV OG HVORDAN PÅVIRKER DET DIG NU?

Øjne Anette kikker direkte Monies

Alle nuancerne er vigtige

Nu har du muligheden for at dykke dybt og finde de forbandelser, løfter, og eder du aflagde tidligere, som stadig påvirker dig og her endeligt at frigøre dig fra dem, således at der bliver plads til at være den sjæl du er.

Som jeg ser os mennesker så er vi unikke hver især. Jeg ser os som små børn i en flyverdragt, og at den kan indefra være fyldt ud, hullet, lappet, stivnet etc. Det medfører at vi har svært ved at bevæge os, at stå ved hvem vi er…eller at vi ligefrem giver vores kraft væk til andre. 

Jo mere vi får en flyverdragt som følger vores krop og vore bevægelser, jo nemmere er det at være dem vi er. Så er du klar til at frigøre energi? At få transformeret din flyverdragt, således at den følger din krop og at du atter kan fremstå som den sjæl du er.

At kunne huske tidligere liv er for mig velkendt. Dette har jeg kunnet siden barnsben, uden jeg selv forstod hvorfor jeg havde hukommelse om andre liv, end det som jeg var i.
Det mest interessante for mig ved tidligere liv, er at finde frem til det vi ikke forstod, og det vi ikke accepterede da vi døde. Hvilken læring tog vi ikke med os videre? Samt ikke mindst hvordan påvirker det os nu?

Ofte vil der være tre-fem tidligere liv som ligger og spænder ben. Skal jeg hjælpe dig med at forstå hvilke og ikke mindst cleare og transformere det? 

DINE TIDLIGERE LIV – LÆR DIG SELV AT KENDE PÅ NY

Har du nogensinde undret dig over, hvorfor du føler på en bestemt måde, oplever fysiske ubehag eller står over for uforklarlige udfordringer i livet? Så kan det måske spores tilbage til dine tidligere liv. Ofte vil der være op til fem liv, som springer i øjnene. Med mig som kanal kan du komme i kontakt med disse tidligere liv og åbne en dør til klarhed. Du vil opleve en nyfunden ro og en dybere forståelse af, hvorfor du er, som du er – fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og åndeligt. Hos mig er der ingen slør mellem lagene.

OPNÅ NY INDSIGT: IDENTIFIKATION AF FORHENVÆRENDE MØNSTRE

Som sjælebehandler fungerer jeg som kanal til dine tidligere liv og hjælper med at identificere de sten i maskineriet, som forhindrer dig i dit nuværende liv. Disse sten rodfæster sig som læring, vi har glemt eller ikke har forstået fra vores tidligere inkarnationer. Ved at søge tilbage til tidligere liv og opleve den energi, der var til stede, kan vi forstå og integrere de læringselementer, der er nødvendige for at frigøre dig fra de gamle byrder.

Det er ikke kun dine egne tidligere liv, der kan have indflydelse på dit nuværende liv. Jeg ser også ind i din families linje og undersøger, om der er forbindelser og mønstre fra tidligere generationer, der påvirker dig. Ved at tage læring fra tidligere liv og forløse de energier, der har spændt ben for dig, skaber vi grundlag for personlig vækst.

Pris

2.350,-

Afsæt 75 – 90 minutter til samtalen.

Vi mødes via

∞ Telefon / Zoom / Live (Nørregade 51, 8620 Kjellerup)