Handelsbetingelser

GENERELLE OPLYSINGER
Sjælebehandler Anette Traberg Lind.
Enkeltmandsvirksomhed, kropsbehandling, kommunikationsvirksomhed/rådgivning, yoga og undervisning.
CVR : 34517940
Nørregade 51, 8620 Kjellerup.
Tlf.: +45 3051 7090

BETALING
Gældende for alle behandlinger samt coaching er, at der fremsendes faktura, når arbejdet er udført, eller hvis arbejdet er af større omfang, efter aftale flere rater i løbet af arbejdets udførelse.
Yoga, meditationer, foredrag, uddannelse, online-forløb og andre kurser/workshops skal betales fuldt ud ved aftalens indgåelse. Dog kan vi træffe særlig aftale om ratebetaling mod et administrationstillæg. Alle rater skal være betalt før ydelsens afslutning. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende.
Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.
Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.

LEVERING
Arbejdet leveres til den tid, det er aftalt med kunden. Læs i øvrigt afsnittet om fortrydelsesret.
Dog har Sjælebehandler Anette Traberg Lind ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser/sessioner. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.
Sjælebehandler Anette Traberg Lind har ret til at aflyse købte ydelser/sessioner mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er). Sjælebehandler Anette Traberg Lind kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.
Du er selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

FORTRYDELSESRET
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du indgår aftale om at modtage en tjenesteydelse fra Sjælebehandler Anette TrabergLind. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret.
Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at Sjælebehandler Anette Traberg Lind vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.
Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse om, at du ønsker at fortryde din bestilling af en tjenesteydelse hos Sjælebehandler Anette Traberg Lind. Meddelelsen skal gives skriftligt på mail mail@anettetraberglind.com eller ved at ringe på telefon 30 51 70 90.
I din meddelelse skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular og sende den til os. Den finder du nederst på denne side.

ANVENDELSE AF FORTRYDELSESRETTEN, NÅR ARBEJDET ER PÅBEGYNDT
Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at Sjælebehandler Anette Traberg Lind vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret, dvs. betaling for det antal timer, der er anvendt, samt betaling for de materialer, som er anvendt.

HVIS DER ER NOGET GALT MED TJENESTEYDELSEN
Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen, kan du kontakte os på tlf. 30 51 70 90 eller mail mail@anettetraberglind.com.
Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da Sjælebehandler Anette Traberg Lind leverer tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.
Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

ANSVARSBEGRÆNSNING
Ethvert erstatningsansvar, som Sjælebehandler Anette Traberg Lind måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Sjælebehandler Anette Traberg Lind skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Sjælebehandler Anette Traberg Lind har handlet simpelt uagtsomt. Sjælebehandler Anette Traberg Linds erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

RETTIGHEDER
Sjælebehandler Anette Traberg Lind har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.
Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Sjælebehandler Anette Traberg Linds virksomhed. Sjælebehandler Anette Traberg Linds navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller Sjælebehandler Anette Traberg Linds navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er Sjælebehandler Anette Traberg Lind berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.
Sjælebehandler Anette Traberg Lind er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

KLAGEADGANG
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Anette Traberg Lind på tlf. 31 50 70 90 eller mail mail@anettetraberglind.com
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
email: kfst@kfst.dk
https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet

Cookie- og privatlivspolitik

INTRODUKTION
Når du besøger vores website bliver der indsamlet oplysninger om dig, som bliver brugt til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at skabe mere værdi hos de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der bliver indsamlet oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. I de nedenstående afsnit har vi uddybet, hvad det er for informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

COOKIES
Hjemmesiden anvender “cookies”, som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan dog ikke indeholde skadelig kode som fx. virus.
Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du følger vejledningen og sletter eller blokerer cookies, så vil de annoncer du ser kun blive mindre relevante for dig, mens de vil optræde hyppigere. Du kan samtidig også risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

PERSONOPLYSNINGER

GENERELT
Personoplysninger er alle former for informationer, som i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, så indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer. Det sker f.eks. ved helt almindelige interaktioner på hjemmesiden som fx at du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i en konkurrence/undersøgelse, registrere dig som ny bruger/abonnent eller ved øvrig brug af services eller køb via vores hjemmeside.

Vi indsamler og behandler typisk følgende slags oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke og selv indtaster informationerne, behandler vi desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det sker typisk i forbindelse med, at du opretter et login eller ved køb på siden.

SIKKERHED
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

FORMÅL
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have mest relevans for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere dig de services, du har efterspurgt, som fx at modtage nyhedsbreve. Derudover anvender vi oplysningerne til at optimere og forbedre vores services og indhold.

PERIODE FOR OPBEVARING
Vi opbevarer oplysninger i det tidsrum, som er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige eller relevante. Perioden afhænger af, hvilken karakter oplysningen er og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at give en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang oplysningerne er kendt, og såfremt vi benytter os af tredjeparter. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om Cookies ovenfor. Oplysningerne bliver anvendt til målrettet annoncering.

Vi benytter derudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vegne af os og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.m. vil kun ske, hvis du selv giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

INDSIGT OG KLAGER
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: mail@anettetraberglind.com. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

UDGIVER
Websitet ejes og publiceres af:

Sjælebehandler Anette Traberg Lind, 
Nørregade 51, 
8620 Kjellerup.
Telefon: 30517090
E-mail: mail@anettetraberglind.com

Samtykke erklæring

Jeg, Sjælebehandler Anette Traberg Lind, indhenter persondata via bookingsystemet EasyMe, som er et sikret system,  til brug for sessioner i klinikken på Nørregade 51, 8620 Kjellerup eller via skype/facetime/zoom eller telefon.
Det er kun mig, der ser oplysningerne, og jeg har tavshedspligt.
Jeg indhenter ligeledes persondata i klinikken, hvis din booking er foregået via telefon eller e-mail.

PERSONDATA
Min journal om dig kommer til at indeholde persondata, som kan omfatte følgende:
∞ Navn, adresse, fødselsdag- og år, telefonnummer og e-mail

ANDRE INFORMATIONER SOM:
∞ Oplysninger om aktuelle og tidligere helbredsforhold
∞ Oplysninger om tidligere og nuværende sygdomme, symptomer, livsstil, familie- og arbejdsmæssige forhold.
∞ Oplysninger om sociale forhold og evt. traumer

Bliver kun opbevaret hvis der er booket kropsbehandling.
Du bestemmer selv, hvor detaljerede oplysninger du ønsker at give.

OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONDATA

Jeg opbevarer, behandler og sletter dine data på følgende måde:

∞ Informationerne opbevares i Dropbox og EasyMe i op til 5 år.

∞ Informationerne opbevares ligeledes på computerens harddisk.

∞ Der kommunikeres med dig via SSL krypteret bookingsystem (EasyMe).

∞ Jeg har tavshedspligt og anvender udelukkende de indsamlede oplysninger til sessionerne.

∞ Evt. oplysninger på papir kan opbevares i op til 5 år i aflåst arkivskab, hvorefter de makuleres.

∞ Oplysninger på computerens harddisk slettes ligeledes efter 5 år.

∞ Jeg samarbejder med Dinero, UnoEuro, Facebook, Google, Dropbox og EasyMe og har indgået databehandleraftaler med alle parter.

Du har ret til indsigt i de indsamlede data og har ret til at bede om sletning og kan trække dit samtykke tilbage.

Undertegnede giver hermed et frivilligt og informeret samtykke til indsamling og opbevaring af ovennævnte data.

Dato: _____________________

Navn (blokbogstaver): __________________________________________________

Underskrift: __________________________________________________

Persondatapolitik

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Sjælebehandler Anette TrabergLind

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

OPLYSNINGER VI INDSAMLER
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi bruger bl.a. cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Sjælebehandler Anette TrabergLind indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger vores hjemmeside

– Gennemfører et køb af vores produkter

– Tilmelder dig vores nyhedsbrev

DEN DATASNSVARLIGE
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på anettetraberglind.com er Anette Traberg Lind, Nørregade 51, 8620 Kjellerup. 

BEHANDLINGSGRUNDLAG OG FORMÅL
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt eller din ydelse indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til EasyMe, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

Hvis du under registreringsprocessen, eller på vores hjemmeside, har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 3 år efter du har modtaget din vare eller ydelse.

ANDRE MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
Vi har vores hjemmeside hos Simplyog betalingssystem gennem EasyMe, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Simplys datacentre.

Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

DINE RETTINGHEDER
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få ændret dine persondata
• At få slettet persondata
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til mail@anettetraberglind.com.