Handelsbetingelser & persondata politik

Anette Traberg Lind Monies smykke

Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Creating Healing Energy
Enkeltmandsvirksomhed, kropsbehandling, kommunikationsvirksomhed/rådgivning, yoga og undervisning.
CVR : 34517940
Gubsøvænget 6, 8600 Silkeborg.
Tlf.: +45 3051 7090

Betaling

Gældende for alle behandlinger samt coaching er, at der fremsendes faktura, når arbejdet er udført, eller hvis arbejdet er af større omfang, efter aftale flere rater i løbet af arbejdets udførelse.

Yoga, meditationer, foredrag, uddannelse, online-forløb og andre kurser/workshops skal betales fuldt ud ved aftalens indgåelse. Dog kan vi træffe særlig aftale om ratebetaling mod et administrationstillæg. Alle rater skal være betalt før ydelsens afslutning. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.

Levering

Arbejdet leveres til den tid, det er aftalt med kunden. Læs i øvrigt afsnittet om fortrydelsesret.

Dog har Creating Healing Energy ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser/sessioner. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Creating Healing Energy har ret til at aflyse købte ydelser/sessioner mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er). Creating Healing Energy kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Du er selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du indgår aftale om at modtage en tjenesteydelse fra Creating Healing Energy. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at Creating Healing Energy vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse om, at du ønsker at fortryde din bestilling af en tjenesteydelse hos Creating Healing Energy. Meddelelsen skal gives skriftligt på mail mail@anettetraberglind.com eller ved at ringe på telefon 30 51 70 90.

I din meddelelse skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular og sende den til os. Den finder du nederst på denne side.

Anvendelse af fortrydelsesretten, når arbejdet er påbegyndt

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at Creating Healing Energy vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret, dvs. betaling for det antal timer, der er anvendt, samt betaling for de materialer, som er anvendt.

Hvis der er noget galt med tjenesteydelsen

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen, kan du kontakte os på tlf. 30 51 70 90 eller mail mail@anettetraberglind.com.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da Creating Healing Energy leverer tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Ansvarsbegrænsning

Ethvert erstatningsansvar, som Creating Healing Energy og /eller Anette Traberg Lind måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab.Creating Healing Energy og/eller Anette Traberg Lind skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Creating Healing Energy og/eller Anette Traberg Lind har handlet simpelt uagtsomt. Creating Healing Energy og/eller Anette Traberg Linds erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Rettigheder

Creating Healing Energy har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Creating Healing Energy virksomhed. Creating Healing Energy’s og Anette Traberg Linds navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller Creating Healing Energy’s og Anette Traberg Linds navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er Creating Healing Energy berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

Creating Healing Energy er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Anette Traberg Lind på tlf. 31 50 70 90 eller mail mail@anettetraberglind.com

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
email: kfst@kfst.dk
https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet

Standard fortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til
Creating Healing Energy
Enkeltmandsvirksomhed, kropsbehandling, kommunikationsvirksomhed/rådgivning og undervisning.
CVR: 34517940
Gubsøvænget 6, 8600 Silkeborg
Tlf.: +45 3051 7090

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) levering af følgende tjenesteydelser (*)

Bestilt den (*)/modtaget den (*)

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato

Persondata politik

Privatlivspolitik for Pure Active Simple Space

(CVR: 34517940)

Opdateret 30. december 2019

Brug af Pure Active Simple Spaces tjenesteydelser inden for yoga, kropsbehandling, clairvoyance, coaching, undervisning, foredrag mv. forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger.

I forbindelse med behandlingen af personoplysninger findes denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, Pure Active Simple Space behandler dine data.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Pure Active Simple Space sikrer hermed, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Anette Traberg Lind er kontaktperson og kan kontaktes på mail@anettetraberglind.com

Hvilke data indsamles

Pure Active Simple Space anvender data om dig for at kunne sende dig e-mails, nyhedsbreve samt udføre behandlinger i klinikken beliggende:

Gubsøvænget 6,
8600 Silkeborg

Eller sessioner over telefon / skype / facetime

Yoga klasser finder du::

Hagemannsvej 18B, 

8600 Silkeborg 

Dog er der undtagelser – se da eventet du er tilmeldt.

Automatisk indsamlede data

Pure Active Simple Space opsamler ingen data på din hjemmeside. Ved besøg på www.anettetraberglind.com indsamles oplysninger om f.eks.

∞ Dato og tidspunkt for besøg

∞ De sider, der besøges

∞ IP-adressen på den besøgende

∞ Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)

∞ URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

Pure Active Simple Space anvender Google Analytics som webanalyseløsning for egne hjemmesider. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data. Læs Googles fortrolighedspolitik her.

Oplysninger du selv afgiver

Pure Active Simple Space behandler også data, som du aktivt giver til os. Eksempler på data, som du selv aktivt kan afgive, er:

∞ Navn, adresse, fødselsdag- og år, telefonnummer og e-mail

∞ Oplysninger om aktuelle og tidligere helbredsforhold

∞ Oplysninger om tidligere og nuværende sygdomme, symptomer, livsstil, familie- og arbejdsmæssige forhold, laboratorieprøver, brug af medicin, kosttilskud mm.

∞ Behandlingsplan, effekt, evt. andre reaktioner mm.

∞ Oplysninger om sociale forhold og evt. traumer

∞ Oplysninger du deler med os via sociale medier, herunder LinkedIn, Instagram og Facebook

∞ Oplysninger sendt på e-mail, herunder jobansøgninger mv.

Anvendelse og opbevaring af indsamlede data

De indsamlede data anvendes med det formål at føre journal, yde den bedst mulige behandling i klinikken eller over telefon / skype / facetime samt informere og komme i kontakt med kunder.

Informationerne opbevares i DropBox og EasyMe i op til 5 år

∞ Informationerne opbevares ligeledes på computerens harddisk.

∞ Der kommunikeres med dig via SSL krypteret bookingsystem (EasyMe).

∞ Jeg har tavshedspligt og anvender udelukkende de indsamlede oplysninger til sessionerne.

∞ Evt. oplysninger på papir kan opbevares i op til 5 år i aflåst arkivskab, hvorefter de makuleres.

∞ Oplysninger på computerens harddisk slettes ligeledes efter 5 år.

∞ Jeg samarbejder med Dinero, UnoEuro, Facebook, Google, Dropbox og EasyMe og har indgået databehandleraftaler med alle parter.

Videregivelse af oplysninger

Pure Active Simple Space videregiver udelukkende oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Det betyder i praksis, at Pure Active Simple Space kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Pure Active Simple Space anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Pure Active Simple Space anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Du er selv ansvarlig for at indgå privatlivsaftaler med de samarbejdspartnere, du har i din virksomhed, eksempelvis de tjenester nævnt i afsnittet om indsamling af oplysninger.

Cookies

Pure Active Simple Space anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om sidens brugere til forbedring af siden og dennes indhold. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til tredjepartscookies.

Hvad er cookies og hvorfor anvendes de?

Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller lignende når du besøger et websted og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Ved indsamling af oplysninger om antallet af brugere samt trafikken på siden, åbner det muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen af den og ikke mindst målrette markedsføring til sidens brugere.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

Slet eller slå cookies fra i browseren

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger har du til hver en tid mulighed for at slette dine cookies og fremadrettet undlade at bruge websitet.

Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig, optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Sikkerhed

Pure Active Simple Space beskytter dine persondata og behandle alle personfølsomme data med stor forsigtighed.

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 1.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 1, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst under punkt 1 til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Du har ret til at klage til datatilsynet

Pure Active Simple Space er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med Pure Active Simple Space, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

 

Samtykke erklæring

Jeg, Anette Traberg Lind (Pure Active Simple Space), indhenter persondata via bookingsystemet EasyMe, som er et sikret system,
til brug for sessioner i klinikken på Gubsøvænget 6, 8600 Silkeborg eller via skype/facetime eller telefon.

Det er kun mig, der ser oplysningerne, og jeg har tavshedspligt.

Jeg indhenter ligeledes persondata i klinikken, hvis din booking er foregået via telefon eller e-mail.

Persondata

Min journal om dig kommer til at indeholde persondata, som kan omfatte følgende:

∞ Navn, adresse, fødselsdag- og år, telefonnummer og e-mail

Andre informationer som:

∞ Oplysninger om aktuelle og tidligere helbredsforhold

∞ Oplysninger om tidligere og nuværende sygdomme, symptomer, livsstil, familie- og arbejdsmæssige forhold.

∞ Oplysninger om sociale forhold og evt. traumer

Bliver kun opbevaret hvis der er booket kropsbehandling.

Du bestemmer selv, hvor detaljerede oplysninger du ønsker at give.

Opbevaring og sletning af persondata

Jeg opbevarer, behandler og sletter dine data på følgende måde:

∞ Informationerne opbevares i Dropbox og EasyMe i op til 5 år.

∞ Informationerne opbevares ligeledes på computerens harddisk.

∞ Der kommunikeres med dig via SSL krypteret bookingsystem (EasyMe).

∞ Jeg har tavshedspligt og anvender udelukkende de indsamlede oplysninger til sessionerne.

∞ Evt. oplysninger på papir kan opbevares i op til 5 år i aflåst arkivskab, hvorefter de makuleres.

∞ Oplysninger på computerens harddisk slettes ligeledes efter 5 år.

∞ Jeg samarbejder med Dinero, UnoEuro, Facebook, Google, Dropbox og EasyMe og har indgået databehandleraftaler med alle parter.

Du har ret til indsigt i de indsamlede data og har ret til at bede om sletning og kan trække dit samtykke tilbage.

Undertegnede giver hermed et frivilligt og informeret samtykke til indsamling og opbevaring af ovennævnte data.

Dato: _____________________

Navn (blokbogstaver): __________________________________________________

Underskrift: __________________________________________________